Откриване на течове в стари жилища

Предстои ви закупуване на ново жилище от стар наемател? Почти сигурно е, че ще задействате и процедура по откриване на течове. Във ваш интерес е да видите в какво състояние ви го продават, за да не се окаже, че само някой месец след нанасянето си, ще се наложи да подменяте изгнили тръби или нагорели кабели. Външно ви харесва много, но дали и вътрешно е така. Как можете да разберете това? Като наемете фирми, които да проверят изправността на тези две ключови области в едно жилище – тока и водата.

Какво ще ви предложи фирмата по ВиК?

Екип от квалифицирани кадри ще дойде в новозакупеното от вас жилище и ще провери състоянието на водопроводните тръби и дали някъде няма влага. Това се извършва с уред, наречен термокамера. Посредством използването на инфрачервени лъчи, специалистите виждат проблеми, които остават „скрити“ за нас.

А точно това е, което ви трябва и на вас. Ще можете лесно да се ориентирате има ли и от какво естество са проблемите, които биха могли да възникнат много скоро, след като сте се нанесли там. Ще си дадете сметка как след 2-3 месеца пребиваване ще започнете да обмисляте първия си сериозен ремонт. Дори и закупуването му да е факт, поне ще избегнете проблеми за в бъдеще. Най-напред ще поискате услуги като отстраняване на течове, ако се окаже, че има такива, и впоследствие ще започнете същинските ремонтни дейности.

Какво ще ви предложи фирмата по електро инсталации?

Те ще проверят състоянието на всички кабели, контакти и ключовете на осветлението. Какво ще ви предложим ние? Ние ви предлагаме и двете услуги заедно, едната електро, другата – в сферата на ВиК. Спестяваме част от времето ви, в което трябва да търсите две отделни фирми. Спестявате си и евентуални бъдещи неприятности с по-големи мащаби.

С тока и водата шега не бива. Те са основните причини за аварии навсякъде – дом, офис, учреждение, индустриален обект. Не чакайте да се стига до там. Опитайте да предотвратите тяхната поява, доколкото това зависи от вас.

Доверете се на нашата бригада и избегнете всичко това.